สุขทันทีที่เที่ยววันธรรมดากับโรบินฮู้ด✨

💜 ระยะเวลาการจอง 15 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
 💜 ระยะเวลาเดินทางและเข้าพัก 15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68

สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% สูงสุด 1,000 บาท เพียงใส่โค้ด “RBHTAT10” เมื่อจองโรงแรมและที่พักที่มีราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โค้ดส่วนลดโรงแรม

1. สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 10% สูงสุด 1,000 บาท เพียงใส่โค้ด “RBHTAT10” เมื่อจองโรงแรมและที่พักที่มีราคาขั้นต่ำ 1,000 บาท
2. เฉพาะโรงแรมและที่พักที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดเท่านั้น
3. ระยะเวลาการจอง 15 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
   ระยะเวลาการเข้าพัก 15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
4. ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงิน หลังการจองและชำระเงินสำเร็จในทุกกรณี สำหรับนโยบายการส่งเสริมการขายนี้
5. จำกัดสิทธิ์ 1 การจอง ต่อบัญชีผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
6. สำหรับกรณีทำรายการยกเลิกการจองโรงแรมตามสิทธิพิเศษนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและผู้ที่จองโรงแรมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
8. แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์
9. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร.02-777-7564


สิทธิพิเศษ รับส่วนลด 250 บาท เพียงใส่โค้ด “RBHTAT250” เมื่อจองตั๋วเครื่องบินขั้นต่ำ 500 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (Terms and Conditions) 

  1. ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินในรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด เมื่อกรอกโค้ด “RBHTAT250” รับส่วนลด 250 บาท เมื่อจองเที่ยวบินโดยมียอดขั้นต่ำ 500 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ 
  2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ทำรายการจองที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ 
  3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาค่าตั๋วเครื่องบินได้ทางแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด 
  4. สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินตามรายการส่งเสริมขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
  5. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ทำรายการจองที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ 
  6. โค้ดส่วนลดที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาอายุการใช้งาน จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้และถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทจะไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
  7. โค้ดส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด 
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 
  10. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777