ปลายปีนี้ไปเที่ยวกัน

จองตั๋วเครื่องบินกับ Robinhood ลดเลย 250.-* ใส่โค้ด “SAVE250” เมื่อมียอดจองขั้นต่ำ 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

✈️ ระยะเวลาการจอง : 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
✈️ ระยะเวลาการเดินทาง : 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองตั๋วเครื่องบิน ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด เพียงกรอกโค้ด “SAVE250” รับส่วนลด 250 บาท เมื่อจองเที่ยวบินของสายการบินไทย, ไทยสมายล์, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์, ไทยเวียตเจ็ท,ไทยแอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวย์ โดยมียอดขั้นต่ำ 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

 • จองได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับทุกจุดหมายปลายทาง
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้กับเฉพาะสายการบินไทย,ไทยสมาย, นกแอร์, ไทยไลออนแอร์, ไทยเวียตเจ็ท และบางกอกแอร์เวย์ เท่านั้น
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินหลังการจองและชำระเงินสำเร็จในทุกกรณี สำหรับนโยบายการส่งเสริมการขายนี้

รายละเอียด ส่วนของตั๋วเครื่องบิน

 1. ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินในรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด เมื่อกรอกโค้ด “SAVE250” รับส่วนลด 250 บาท เมื่อจองเที่ยวบินขั้นต่ำ 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 3. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ทำรายการจองที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาค่าตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด
 5. สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินตามรายการส่งเสริมขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีไม่ได้รับโค้ดส่วนลดเนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของผู้ได้รับสิทธิ์ บริษัทฯ จะไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • โค้ดส่วนลดที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาอายุการใช้งาน จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้และถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • โค้ดส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564