It’s Vacation Time! 🥳

จองตั๋วเครื่องบินเเละโรงแรมกับ Robinhood ลดสูงสุด 1,111.-* เพียงใส่โค้ด ‘VACAY11’ เมื่อมียอดจองขั้นต่ำ 1,111.-

⛅ ระยะเวลาจอง : 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66
⛅ ระยะเวลาเดินทางและเข้าพัก : 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67

สำหรับการจองโรงเเรมที่พัก
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองที่พักและโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด

 • เมื่อจองโรงแรมและที่พักขั้นต่ำ 1,111 บาท รับส่วนลด 11%* (สูงสุดไม่เกิน 1,111 บาท) เพียงใส่โค้ด “VACAY11”
 • เฉพาะที่พักและโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดเท่านั้น
 • ระยะเวลาการจอง 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
 • ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงิน หลังการจองและชำระเงินสำเร็จในทุกกรณี สำหรับนโยบายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดสิทธิ์ 1 การจอง ต่อบัญชีผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับกรณีทำรายการยกเลิกการจองโรงแรมตามสิทธิพิเศษนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและผู้ที่จองโรงแรมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร.02-777-7564

สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ตั๋วเครื่องบินที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด

 • เมื่อจองโรงแรมและที่พักขั้นต่ำ 1,111 บาท (ไม่รวมภาษีเเละค่าธรรมเนียมสนามบิน) รับส่วนลด 11%* (สูงสุดไม่เกิน 1,111 บาท) เพียงใส่โค้ด “VACAY11”
 • ระยะเวลาการจอง 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
 • ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงิน หลังการจองและชำระเงินสำเร็จในทุกกรณี สำหรับนโยบายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดสิทธิ์ 1 การจอง ต่อบัญชีผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับกรณีทำรายการยกเลิกการจองโรงแรมตามสิทธิพิเศษนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและผู้ที่จองโรงแรมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร.02-777-7564