Robinhood Food x กรมอนามัย

กรมอนามัย จับมือ Robinhood ร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ผ่านโครงการ “หวานน้อยสั่งได้” สามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ได้แล้ววันนี้!*โค้ดส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 สิงหาคม 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์