The Standard Bangkok 🌙

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่จองที่พักโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Robinhood Exclusive Deals The Standard Bangkok” ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด รายละเอียดดังต่อไปนี้
เงื่อนไขในการเข้าพัก “The Standard Bangkok”
ระยะเวลาการจอง : 15 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการเข้าพัก : 15 มกราคม 2566 – 15 มีนาคม 2566

สิทธิประโยชน์สําหรับแขกผู้เข้าพัก

 • ส่วนลดสูงสุด 5% จากราคาที่ดีที่สุดในหน้าเว็บไซต์โรงแรม สําหรับการเข้าพักใน
  ห้องพักกรุงเทพมหานคร
 • รับ ชุด Afternoon Tea มูลค่า 1,000 บาท
 • รับเครดิตสําหรับใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาท สามารถใช้ที่
  ห้องอาหารและบาร์ในโรงแรม (สามารถใช้ได้ทุกห้องอาหารและบาร์)
 • บัตรต้อนรับวางอยู่ภายในห้องพักของโรงแรม

เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกําหนด ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ เปลี่ยนแปลงการสํารองห้องพักหลังจากชําระเงินแล้ว

สิทธิพิเศษต่อที่1 ส่วนของโรงแรมห้องพัก

ผู้ที่จองโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แจกส่วนลดโรงแรม The Standard Bangkok มูลค่า 2,000 บาท” ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ต่อการทํารายการจอง 1 ครั้ง สําหรับการเข้าพักในวันที่ 15 มกราคม 2566 – 15 มีนาคม 2566 เมื่อกรอกโค้ดส่วนลด“STD2000” ในช่องส่วนลดพิเศษ รับส่วนลดโรงแรมพิเศษมูลค่า 2,000 บาท สิทธิพิเศษนี้มีจํานวนจํากัด 100 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทํารายการจองโรงแรมที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลําดับ

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายสําหรับการจองโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคาของโรงแรมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยสังเกตชื่อ “Robinhood Exclusive Deals The Standard Bangkok” บนแถบในแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด
 • สําหรับกรณีทํารายการยกเลิกการจองโรงแรมตามสิทธิพิเศษนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และผู้ที่จองโรงแรมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ

แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564